Hvordan lede PRIMADONNAEN
og de autonome kunnskapsmedarbeiderne?

Tid: Onsdag 12/5, 1200-1300 
Pris: Gratis

Webinaret holdes av Lise Holsen i Lederutvikling Norge 

Write your awesome label here.
Har du opplevd at medarbeidere boikotter deg som leder? Holder seg ikke oppdatert på informasjon, stiller ikke på obligatoriske møter, kommer og går som det passer dem, rett og slett at de ikke “TAR” ledelse? Det KAN være at du har å gjøre med en PRIMADONNA - en art av kunnskapsmedarbeideren.
Dette er mennesker som har en tung faglig bakgrunn, og som er nøkkel-medarbeidere for organisasjonens oppdrag. De er gjerne selvgående, har høy grad av integritet, og kan gjerne mene sterkt. Dette setter et ekstra forventnings-trykk på deg som leder, og kan lett innebære kimen til konflikter dersom du ikke er bevisst på utfordringene i ledelse av denne type medarbeidere.
Lise Holsen har lang ledererfaring med kunnskapsmedarbeidere, og vil i webinaret dele forskningsbasert kunnskap om, samt sin innsikt i, hvilke type ledelse disse verdifulle arbeidstakerne responderer godt på.

Learn to use all the related tools, walk into a job and be a rockstar from day one
Created with