Hvordan lede PRIMADONNAEN og de autonome kunnskapsmedarbeiderne?

Har du opplevd at medarbeidere boikotter deg som leder? Holder seg ikke oppdatert på informasjon, stiller ikke på obligatoriske møter, kommer og går som det passer dem, rett og slett at de ikke “TAR” ledelse? Det KAN være at du har å gjøre med en PRIMADONNA - en art av kunnskapsmedarbeideren.

Dette er mennesker som har en tung faglig bakgrunn, og som er nøkkel-medarbeidere for organisasjonens oppdrag. De er gjerne selvgående, har høy grad av integritet, og kan gjerne mene sterkt. Dette setter et ekstra forventnings-trykk på deg som leder, og kan lett innebære kimen til konflikter dersom du ikke er bevisst på utfordringene i ledelse av denne type medarbeidere.

Lise Holsen har lang ledererfaring med kunnskapsmedarbeidere, og vil i webinaret dele forskningsbasert kunnskap om, samt sin innsikt i, hvilke type ledelse disse verdifulle arbeidstakerne responderer godt på.
Write your awesome label here.

Lise Holsen

Bakgrunn
Lise har lang erfaring som rektor i både grunnskole og videregående skole, er visjonær og profesjonsbevisst. Hun var med å bygge opp Nordahl Grieg vgs i Bergen, og utvikle da en ny rekrutteringsmetode gjennom bruk av gruppeintervju. Hun er i dag rektor ved Bergen Katedralskole, og er en praksisnær kurs- og foredragsholder innen Relasjonell ledelse

Formell kompetanse
Lise er utdannet lektor, og har master i Utdanningsledelse. Hun har coachutdanning, og er sertifisert innen relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk. 
Patrick Jones - Course author


Created with