Relasjonell ledelse gir resultater

Marit Lysebo @Macama Organisasjonsutvikling

Dette kurset gir deg mulighet til å bli bevisst på hvilke sentrale holdninger og handlinger som danner grunnlag for et godt lederskap. Du utfordres til å reflektere rundt eget menneskesyn og egen evne til å se, forstå og anerkjenne menneskene rundt deg, og du oppfordres til å ta et aktivt valg i forhold til hva slags ledelse du ønsker å utøve.

Du kan etablere en grunnmur for ditt lederskap ved å forstå og ta stilling til fem påstander:
- Ledelse er et etisk valg!
- Vi blir til i møte med andre mennesker!
- Du kan ikke lede folk du ikke kjenner!
- Du må se med hjertet, det viktigste er usynlig for øyet!
- Du får det du ser etter!
Write your awesome label here.

Marit Lysebo

Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder, foredragsholder og coach.

Hun har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og har videreutdanning innen coaching, veiledning, relasjonsledelse og relasjonskompetanse.

Marit støtter og utfordrer ledere til å møte medarbeiderne med et balansert relasjons-, endrings- og resultatfokus, og til å opptre modig, raust og fremoverlent.

Marit har lidenskapelig tro på godt lederskap, og hun etablerer læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Kunder beskriver henne som faglig sterk, engasjert og motiverende, og setter pris på hennes nære og inkluderende stil.
Patrick Jones - Course author


Created with