Join today

Webinar: Relasjonell håndtering av uenighet og konflikt

Nina Red

Vp Product, google ventures

John Smith

Head of cx, salesforce

Nick Black

Senior po, hello moday
Der ulike mennesker skal samarbeide for å nå et mål, vil det nødvendigvis oppstå relasjonelle spenninger og ulik grad av frustrasjon. Ved å bli bevisst organisatoriske og mellommenneskelige årsaker til konflikt, kan du som leder forebygge destruktiv konflikter i arbeidshverdagen.

What's included?

  • 7 Chapters
  • 1 Certification
  • 340 Questions
  • 25 Video
  • 32 PDF

Become a Strategist 

You will learn how to develop, organize and implement a content marketing strategy, analyze and measure the effectiveness of content marketing, write compelling copy, set a strategic framework when writing

Personal brand

 You will also learn how to put the ideas presented to you into action and build your own personal brand through content marketing.
Meet the instructor

Patrick Jones

Patrick Jones is a content marketing professional since 2002. He has a Masters Degree in Digital Marketing and a Bachelors in Education and has been teaching marketing strategies for over 15 years in Chicago. Patrick enjoys teaching all levels and all ages. He looks forward to sharing his love of building meaningful and effective content with all students to develop their marketing abilities.
Patrick Jones - Course author
Created with