Hvordan lede Primadonnaen og de autonome kunnskapsmedarbeiderne? 

Lise Holsen
- Lederspesialist offentlig sektor

Write your awesome label here.
Praktisk informasjon for kurset:
Varighet: 2 ganger 3,5 timer
Dato: 26.05 og 27/5 fra klokken 09:00 til 12:30
Medium: Zoom
Maksimalt antall deltagere: 20

Har du opplevd at medarbeidere boikotter deg som leder? Holder seg ikke oppdatert på informasjon, stiller ikke på obligatoriske møter, kommer og går som det passer dem, rett og slett at de ikke “TAR” ledelse? Det KAN være at du har å gjøre med en PRIMADONNA - en art av kunnskapsmedarbeideren. 
Som leder i offentlig sektor er du ofte leder av kunnskapsmedarbeidere. Dette er mennesker som har en tung faglig bakgrunn, og som lenge har praktisert selvledelse. De har høy grad av integritet, og kan ofte mene sterkt. Dette setter et ekstra forventnings-trykk på deg som leder, og kan lett innebære kimen til konflikter dersom du ikke er bevisst på utfordringene i ledelse av denne type medarbeidere.

Målgruppe
Ledere av kunnskapsmedarbeidere

Målsetting er at kurset skal gi deg:
 • Økt bevissthet om ulike typer kunnskapsmedarbeidere og hvilken type ledelse disse trenger
 • Økt bevissthet om dine egne utfordringer knyttet til ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • Relasjonelle verktøy i utøvelsen av ledelse av kunnskapsmedarbeideren

Om programmet
2 digitale samlinger á 3,5 timer

Metodikk
 • Teoretiske forelesninger 
 • Refleksjoner individuelt, i grupper og plenum
 • Praktisk arbeid med eget case gjennom kurset
 • Oppsummering og tilbakemelding

Innhold

Samling 1
 • Vi må kjenne dem vi leder. Hvem er kunnskapsmedarbeideren?
 • Primadonnaen - gullet blant medarbeiderne?
 • Organisasjonens behov for intellektuell kapital
 • Hva motiveres kunnskapsmedarbeideren av?
 • Paradokset om å ikke ville ledes, men likevel ønske ledelse
 • Hvilken type ledelse responderer kunnskapsmedarbeidere på?

Samling 2
 • Relasjonsledelse i lys av Transformasjonsledelse og Laizzefair-ledelse
 • Relasjonsledelse - de mest betydningsfulle dimensjonene i ledelse av kunnskapsmedarbeideren
 • Hvordan skape tillit hos kunnskapsmedarbeideren?
 • Tilbakemelding - forutsetninger og gjennomføring
 • Emosjonell modenhet - hvordan utvikle godhet for medarbeideren?
 • Oppsummering


Learn to use all the related tools, walk into a job and be a rockstar from day one

Created with