Jana Jarosova

Bakgrunn
Jana er grunnlegger av nyoppstartet bedrift; Praktisk barnehageledelse AS og har 13 års erfaring som daglig leder i barnehagesektoren. Hun har erfaring fra styrearbeid i organisasjonen Lederne, der hun tidligere representerte den yngre generasjon av ledere på tvers av bransjer.

Formell kompetanse
Hun er utdannet barnehagelærer fra Oslo Met med tilleggsutdanning på masternivå fra Handelshøyskolen BI, i emnene Human Resources og Strategisk ledelse. I tillegg har Jana utvidet sin formelle kompetanse med Coaching og veiledning ved Universitet i Sørøst-Norge.

Ledelse i fokus
Kvalitetsutvikling for Jana handler i stor grad om tillit, ledelse, arbeidskultur, strategisk kompetansestyring, samt effektive prosesser på ulike nivåer i organisasjonen. Jana har lenge vært opptatt av hverdagsledelsen og medarbeiderskapet. Ved å skape et felles VI i organisasjonen, skaper man felles resultater for barna, for foreldre, og for den enkelte. Jana har tro på felles forankring i hele organisasjonen slik at alle drar i samme retning, samt ledelse som engasjerer og motiverer for felles innsats. Gjennomføringsevne og handlekraft er Jana sine styrker og hun er en leder som tilbyr lederstøtte, som utfordrer alle ledd i organisasjonen og sørger for godt mestringsklima. Hennes visjon er å øke innsikt hos ledere i barnehagesektoren, samt å tilby verktøy og kunnskapsdeling slik at kvaliteten i barnehagene kan løftes. 
Created with