InFlow 24 Lederskole
- Bli god på relasjonsledelse! 

Lederskolen
Mitt LederUnivers utvikler ledere gjennom CXS's digitale produkter, Inflow24. Samt drifter og gjennomfører CXS sin lederskole på 7 faste moduler. De fysiske samlingene foregår i hovedsak i helger. Meld din interesse nederst på siden. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon kan du kontakte vår salg og markedsansvarlig på mail; Susanne@mittlederunivers.no.

Bygg din egen kompetanse CXS Nordic leverer InFlow24 som er en nettbasert tjeneste som kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR. Med vip24 får du hjelp til å reflektere over dine interesser, kompetanse, og erfaring. Du får også muligheten til å identifisere dine personlige styrker og egenskaper som du kan utvikle videre. Hva er det som motiverer deg og hvilke verdier er viktige for deg i arbeid og fritid?
Bedre kunnskap om deg selv gjør det enklere å beskrive og dokumentere din kompetanse og løfte dine ferdigheter i en egen CV-modul.
Med bedre kunnskap om deg selv og dine ressurser kan du gjøre deg relevant for fremtiden!

Skoler deg selv og dine ansatte!
InFlow24 har fokus på selvledelse i et livslangt læringsperspektiv og mestringsorientert ledelse.
Digital teknologi og akademisk kunnskap gir fremtidsrettede løsninger og verktøy. InFlow24 møter dagens høye krav til GDPR ved at du eller dine medarbeidere selv eier sin egen konto og sine data. Medarbeideren deler sin profil med leder, HR eller den man ønsker i en organisasjon. Målet er at medarbeidere skal bli sett med sine styrker. Når du får kunnskap om hvordan de opplever mestring og lykkes, ja da er det moro å gå på jobb. Den gode opplevelsen av å føle seg robust til å ta små og store endringer gir bedre rom for å tåle endring.


I dag leverer CXS sine tjenester til NAV, DNB, norske kommuner, store og mellomstore virksomheter ofte i samarbeid med HR og ledelsen.

For mer informasjo
n, ta kontak med oss på mail; Susanne@mittlederunivers.no
Det er enkelt å komme i gang
InFlow24 er veldig brukervennlig og har en enkel og pedagogisk oppbygging. Verktøyet er selvforklarende. Det er ikke nødvendig med noen implementeringsstøtte for å ta i bruk verktøyene. For deg som leder tilbyr vi opplæring og støtte til å lese og tolke resultatene på individ og organisasjonsnivå.

InFlow24 Lederskole gir deg god innføring i hvordan du fra første kursdag kan utvikle deg selv som leder og skape endring og utvikling i din organisasjon.

Pris pr modul og pr deltager er kr 3.650, -. I tillegg må reise og opphold dekkes av den enkelte.
MERK: Modulene 2 og 3, samt 5 og 6 gjennomføres sammen over 2 på følgende dager. De resterende modulene kjøres som enkeltdager.

Created with