InFlow 24 Lederskole
- Bli god på relasjonsledelse! 

Samarbeid
Mitt LederUnivers har inngått et strategisk samarbeid med CXS. Sammen vil vi utvikle ledere gjennom CXS sine digitale produkter, Inflow24, samt drifte og gjennomfør CXS sin lederskole på 7 faste moduler samt tilvalgsmoduler. Vi ser frem til dette viktige samarbeidet og vil vi tiden fremover arbeide med flere spennende tilbud og digitale løsninger


Norges fremste lederutviklere med kvalitet i metode og teknologi fra CXS
CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

InFlow24 har fokus på selvledelse i et livslangt læringsperspektiv og mestringsorientert ledelse. Digital teknologi og akademisk kunnskap kombineres og gir fremtidsrettet løsninger og verktøy. InFlow24 møter dagens høye krav til GDPR ved at dine medarbeidere selv eier sin egen konto og sine data. Medarbeider deler sin profil med leder, HR eller den man ønsker i en organisasjon. Målet er at medarbeidere skal bli sett med sine styrker. Når du får kunnskap om hvordan de opplever mestring og lykkes, ja da er det moro å gå på jobb. Den gode opplevelsen av å føle seg robust til å takle små og store endringer gir bedre rom for å tåle endring.

I dag leverer CXS sine tjenester til solide virksomheter som NAV, DNB, norske kommuner, store og mellomstore virksomheter til HR og ledelse.

For mer informasjon: https://www.cxs.no/
Det er enkelt å komme i gang
InFlow24 er svært brukervennlig og har en enkel og pedagogisk oppbygging. Verktøyet er selvforklarende. Det er ikke nødvendig med noen implementeringsstøtte for å ta i bruk verktøyene. For deg som leder tilbyr vi opplæring og støtte til å lese og tolke resultatene på individ og organisasjonsnivå.

InFlow24 Lederskole gir deg god innføring i hvordan du fra første kursdag kan utvikle deg selv som leder og skape endring og utvikling i din organisasjon.

Pris pr modul og pr deltager er kr 3.650,-. I tillegg må reise og opphold dekkes av den enkelte.
MERK: Modulene 2 og 3, samt 5 og 6 foreslås kjørt sammen over 2 påfølgende dager. De resterende modulene kjøres som enkeltdager.

Created with