Lise Holsen

Bakgrunn
Lise har lang erfaring som rektor i både grunnskole og videregående skole, er visjonær og profesjonsbevisst. Hun var med å bygge opp Nordahl Grieg vgs i Bergen, og utviklet da en ny rekrutteringsmetode gjennom bruk av gruppeintervju. Hun er i dag rektor ved Bergen Katedralskole, og er en praksisnær kurs- og foredragsholder innen Relasjonell ledelse.

Formell kompetanse
Lise er utdannet lektor, og har master i Utdanningsledelse. Hun har coachutdanning, og er sertifisert innen relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk.

Spesialitet
Hennes spesialfelt er personalledelse, kommunikasjon og rekruttering. Hun arbeider med nytilsatte ledere, lederteam og mellomledere som ressurs. Hun er svært dyktig på ledelse i omstillingsprosesser, og på hvordan ansatte, tillitsvalgte og ledelse gjør hverandre gode. Lise kjenner offentlig sektor særlig godt, og brenner for budskapet om at lederen skaper resultater ut fra kvaliteten på relasjonene til sine medarbeidere.

Konsepter
«Relasjonell ledelse - en modell for helhetlig forståelse av egen virksomhet»

«Relasjonell ledelse - hvordan utvikle velfungerende lederteam?»

«Relasjonell ledelse - i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud»

«Relasjonell rekruttering gjennom bruk av Gruppeintervju»

«Do you know your people? Do you love them? spurte Mor Teresa en forsamling ledere. Fremtidens ledere evner å koble inn egne emosjoner i utøvelse av jobben. Vi må rett og slett finne vår godhet for dem vi leder!»
Write your awesome label here.

Created with