Alf Inge Cleve-Stiansen

Bakgrunn
Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.

Spesialitet
Alf Inge har gjennomført over 100 kull for ledere i Skandinavia med sertifisering i Nevro Lingvistisk Programmering, og er hovedtrener på Leading Edge lederprogram nivå 1 og 2 som tilbys og selges gjennom Mitt LederUnivers. Programmene er tilpasset ledere med resultat- og personalansvar, og de tilfredsstiller de internasjonale kravene til en sertifisering på NLP Practitioner nivå (nivå 1) og NLP Master nivå (nivå 2).
Write your awesome label here.

Created with